Darmowa pomoc dla osób dotkniętych przemocą, uzależnionych lub współuzależnionych

Prezydent Kołobrzeg Anna Mieczkowska podpisała dziś umowę ze Stowarzyszeniem Kropka – Wolni od Uzależnień, reprezentowanym przez Małgorzatę Szczubkowską, na prowadzenie w Kołobrzegu Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych.

Punkt funkcjonuje na parterze Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15a. Wsparcie świadczone jest tu bezpłatnie. Kwota przeznaczona przez miasto na realizację tego zadania to 45.000,00 zł.

Zadania punktu to m.in. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych
i profilaktycznych w sprawie uzależnień i przemocy, motywowanie do podjęcia leczenia uzależnienia, motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii lub udziału w grupach wsparcia, inicjowanie interwencji w przypadku przemocy w rodzinie, współdziałania z innymi podmiotami lub instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Z konsultacji w Punkcie mogą korzystać mieszkańcy Kołobrzegu, którzy: należą do grupy osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny, są dziećmi z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców, są osobami uzależnionymi, należą do grupy osób współuzależnionych, należą do grupy osób będących w kryzysie, są zainteresowani uzyskaniem kompleksowej informacji w zakresie uzależnień, współuzależnienia, leczenia, minimalizowania skutków uzależnienia.

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych będą pełnili:

Aleksandra Antczak – psycholog (poniedziałek, godz. 14.00-16.00),
Małgorzata Szczubkowska – terapeuta uzależnień (wtorek 13.00-15.00),
Mariola Maksymowicz – radca prawny (środa 14.00-16.00),
Aleksander Sottek – terapeuta uzależnień (czwartek 18.00-20.00).

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend