Dojdzie nam co najmniej jeden pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów

1 lipca w życie weszły nowe, ujednolicone dla całego kraju zasady segregacji odpadów komunalnych. Gminy mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do końca roku.

Na zdjęciu estetyczne śmietniki na drobne śmieci w strefie uzdrowiskowej. Tu też obowiązuje selekcja odpadów.

Do końca roku na posesjach ma pojawić się dodatkowy pojemniki na śmieci. Tym razem będzie to pojemnik w kolorze brązowym na odpady biodegradowlane czyli odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew oraz resztki jedzenia.

Ma też pojawić się pojemnik niebieski na sam papier.

Przypomnijmy, dziś segregujemy śmieci na trzy frakcje. Zielony pojemnik przeznaczony jest na odpady szklane, żółty na surowce wtórne, papier i elementy metalowe oraz czarny gdzie powinniśmy wrzucać odpady po segregacji

Odpady z terenu Kołobrzegu i 6 okolicznych gmin wywozi Miejski Zakład Zieleni Dróg Ochrony Środowiska. Miejska spółka ma wciąż ważne umowy na odbiór odpadów podpisane jeszcze na starych zasadach.  Kończą się one z końcem tego roku czyli dokładnie wtedy gdy mija termin wprowadzenia zmian w życie. 

– Wtedy gminy będą decydowały czy na przykład wybrać pojemniki czy worki, bo jest też taka możliwość – usłyszeliśmy w MZZDiOŚ – Dlatego tez dziś nie jesteśmy w stanie oszacować kosztów wprowadzenia zmian. 

Założeniem rozporządzenia resortu środowiska jest podział śmieci na cztery grupy. Dzięki temu więcej resztek będzie można poddać recyklingowi. Tego wymaga Unia Europejska.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend