Dziś otwarto miejskie przedszkola i żłobek. Tłumów nie ma

You are currently viewing Dziś otwarto miejskie przedszkola i żłobek. Tłumów nie ma

Dziś rodzice mogli znowu posłać swoje pociechy do miejskich przedszkoli i żłobka. Przypomnijmy, że placówki opiekuńczo-edukacyjne zamknięto w połowie marca z powodu epidemii koronawirusa.

Fot. Zdjęcie ilustracyjne

Dziś po przerwie dzieci znowu mogą pójść do przedszkola lub żłobka. Z tej możliwości skorzystało 47 rodzin. Najwięcej przedszkolaków jest w „Siódemce”(11), najmniej w przedszkolu nr 6 i 8 (po jednym dziecku), a oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5 w ogóle nie został otwarty, bo nie było chętnych.

To niedużo – do kołobrzeskich przedszkoli w 2019 roku uczęszczało ok. 1000 dzieci.

Decyzję czy posłać dziecko do przedszkola, czy żłobka, podejmują rodzice. Z kolei same placówki opiekuńczo-edukacyjne funkcjonują w reżimie sanitarnym.

Przedszkola i żłobek w reżimie sanitarnym

Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 12, a tylko w szczególnych przypadkach może być zwiększona do 14. Z sal znikają zabawki i sprzęt, którego nie można zdezynfekować. Pracownicy muszą być zaopatrzeni w środki do dezynfekcji.

Rodzice, przyprowadzając dzieci do placówki, nie będą mogli wchodzić do budynku. W przedsionku będzie czekał opiekun, który odbierze przedszkolaka, zaprowadzi go do szatni, a następnie do sali.

W czasie trwającej epidemii prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze, bez zadań edukacyjnych. Nie będzie wyjść do parku, czy do innych miejsc. Dzieci będą mogły wychodzić na świeże powietrze tylko w tych przedszkolach, gdzie teren wokół budynków można zdezynfekować.

Rodzice muszą podpisać oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na codzienny pomiar temperatury u dzieci.

Pozostałe wytyczne:

– rodzic ma obowiązek zaopatrzenia dziecka w osobistą osłonę nosa – dzieci powyżej 4 roku życia – oczywiście dzieci nie będą chodzić w maseczkach w przedszkolu dotyczy to trasy dom przedszkole,
– pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice,
– ogranicza się do minimum opiekę przez personel powyżej 60 roku życia,
– personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi,
– nie wolno dziecku wnieść żadnej zabawki na teren placówki,
– opiekunowie powinni zachować miedzy sobą dystans min. 1,5 m,
– sala dydaktyczna powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę,
– dzieci z różnych grup nie powinny się z sobą stykać np. podczas posiłków podczas przebywania na placu zabaw,  na korytarzach,
– dezynfekcja sal będzie przeprowadzana po  opuszczeniu placówki,
– dzieci powinny myć ręce po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z ubikacji.

 

 

Dodaj komentarz