Ile osób mieszka w Kołobrzegu?

Według „Rocznika Statystycznego”, w 2021 roku w Kołobrzegu mieszkało 45 930 mieszkańców. Na początku 2023 roku w Kołobrzegu było zameldowanych 40 599 osób. Jeżeli doliczymy osoby zameldowane na pobyt czasowy (1414) da nam to liczbę 42 013 osób.

Fot. Marek Augustyniak

Należy jednak pamiętać, że w Kołobrzegu na co dzień przebywa o wiele więcej osób – są to turyści, kuracjusze i mieszkańcy okolicznych gminy, którzy tu pracują. Według danych GUS w lipcu i sierpniu 2022 roku na 100 mieszkańców Kołobrzegu przypadało 390 turystów.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend