Jest już projekt budżetu miasta na 2024 r. Pierwszy raz miejskie wydatki przekroczyły pułap 500 mln zł

Dziś do biura Rady Miasta trafił projekt budżetu Kołobrzegu na przyszły rok. Projektem zajmą się teraz radni na poszczególnych komisjach i podczas najbliższej sesji Rady.

Na zdjęciu Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu (z prawej) i Jolanta Włodarek, skarbnik miasta dziś podczas konferencji prasowej, która była poświęcona budżetowi miasta.

-Składam projekt budżetu, który jest prorozwojowy i nastawiony na inwestycje. – mówiła podczas konferencji prasowej prezydent Anna Mieczkowska – Za nami trudne lata, które mocno odcisnęły się na poprzednich finansach każdego samorządu. Pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą i kryzys energetyczny, inflacja, a na to wszystko nieudolne działania rządu nie idące w parze z potrzebami samorządów sprawiły, że poprzednie budżety były obliczone na przetrwanie. Dziś czas na zmianę i zainwestowanie w przyszłość.

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości 516 milionów złotych. Dochody w wysokości 438 milionów. Deficyt wynosi 78 milionów złotych i zostanie on pokryty przede wszystkim z nadwyżek wypracowanych w latach poprzednich.
Jakie inwestycje znajdują się w projekcie budżetu? Na same przebudowy i modernizacje dróg przewidziana jest kwota 30 milionów złotych. Oprócz kontynuacji przebudowy miejskiego odcinka Jedności Narodowej miasto chce rozpocząć prace na ulicach: Wielkopolskiej, Bogusława X, Jerzego, Chodkiewicza i Tarnowskiego, Słowiczej Wczasowej, Komandorskiej i Partyzantów, Skoczylasa i Bursztynowej.
Ponad 120 milionów złotych zaplanowano na inwestycje trwające – takie jak: Rozbudowa Żłobka Krasnal, budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Kamiennej, renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską, czy budowa pawilonów gastronomiczno-handlowych w strefie „A”. Oraz na inwestycje, które się rozpoczną tu przede wszystkim: budowa mostu nad Kanałem Drzewnym w ciągu ulicy Młyńskiej, budowa mostu nad Kanałem Drzewnym na dojeździe do działek, budowa kolumbariów i alejek na Cmentarzu Komunalnym, budowa boisk
sportowych przy SP nr 3 i SP nr 9, remont wnętrza Baszty Lontowej, przebudowa stadionu piłkarskiego.

Nie zabraknie też inwestycji w place zabaw – II etap Placu Muzyków, nowy plac zabaw przy ul. Westerplatte czy modernizacja placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej. Są środki przeznaczone na parki – 3 Dywizji Piechoty oraz kieszonkowy park przy ul. Cisowej.

Łączna kwota zapisana w budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne to 187 milionów złotych. Dla porównania w zeszłym roku było to jedynie 103 miliony. W tej kwocie 187 milionów zawierają się również środki na dokumentacje projektowe – 4,4 miliona złotych przewidziano na projekty remontów dróg oraz miejskiej infrastruktury. Najważniejsze z nich to budowa schroniska dla zwierząt, budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej, przebudowa lodowiska miejskiego, przebudowa ulic: Kolejowej, Żółkiewskiego, Solnej, Spokojnej, Dubois, Bydgoskiej, Moniuszki, Drzymały i Strzeleckiej, Kresowej, Brzozowej, Jodłowej, Klonowej, Giełdowej i zupełnie nowej drogi łączącej Wylotową i Arciszewskiego.
Miasto nie chce rezygnować także z działań zdrowotnych dedykowanych mieszkańcom. Na programy profilaktyczne i zdrowotne zaplanowano prawie jeden milion złotych.

Więcej w materiale wideo.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend