Jutro sesja Rady Miasta. Gdzie będzie można oglądać obrady? (+program)

9 września odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta. Początek posiedzenia o godz. 9. Radni będą obradować zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Sesja będzie można śledzić na naszym portalu.

Na zdjęciu przewodniczący Rady Miasta Piotr Lewandowski podczas jednej z poprzednich sesji RM.

PROGRAM XXVII SESJI RADY MIASTA

Radni będą głosować projekty uchwał w sprawie:

-poboru opłaty targowej w drodze inkasa,
-nadania nazwy Rondo im. Stefana Lipickiego,
-nadania nazwy – ulica Księżyca – drodze wewnętrznej w Kołobrzegu,
-zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
-określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza,
-określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
-terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-zmieniająca uchwałę Nr IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
-ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
-ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
-szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 „Solne Zdroje”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 „Śródmiejskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 „Zamoście”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 „Radzikowo”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 „Lęborskie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 „Zachodnie”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 „Ogrody”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 „Rzemieślnicze”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
-zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 „Podczele”- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg,
-przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Grzybowską, torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Trzebiatów a zachodnio – południową granicą administracyjną miasta,
-przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Wł. Łokietka, Koszalińską a wschodnią granicą administracyjną miasta.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend