Jutro sesja. W programie obrad m.in. in vitro, strategia promocji i zmiana opłaty za wywóz śmieci (program)

Jutro radni spotkają się podczas XVIII sesji Rady Miasta Kołobrzeg. Sesja rozpocznie się o godzinie 9 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13. Obrady będzie można śledzić online na stronie oficjalnej miasta – kolobrzeg.pl. Poniżej publikujemy program sesji.

-zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r
przyjęcia strategii promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020 – 2025+,
-przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019 – 2023”,
-zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2018 – 2020,
-zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały Prezydent Miasta Kołobrzeg),
-zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (projekt uchwały Klubu Radnych „Obywatelski Kołobrzeg” Jacka Woźniaka i Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”)
-zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
-zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg
-wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Kołobrzeg przy ul. Cichej 9,
-ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 3/4 obręb 13, położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej,
-oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działek o numerach 1/38 oraz 22/7 obręb 12, położonych przy al. Kolejowej w Kołobrzegu,
sprzedaży działek gruntu nr 568/2 i 570/8 obręb 9, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Grzybowskiej,
-oddania w dzierżawę nieruchomości na okres do 30.06.2021 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych,
-wzniesienia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937 – 1938 i Zagłady Nadberezyńców,
-uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg,
-zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
-Wolne wnioski i informacje.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend