Kołobrzeg wśród laureatów konkursu marszałka. 25 tys. zł nagrody za wysoką frekwencję wyborczą

You are currently viewing Kołobrzeg wśród laureatów konkursu marszałka. 25 tys. zł nagrody za wysoką frekwencję wyborczą

Szczecin, Kołobrzeg, Dobra Szczecińska i Dziwnów to laureaci konkursu „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Na jutrzejszym posiedzeniu Zarząd Województwa rozstrzygnie konkurs i skieruje projekt uchwały pod obrady Sejmiku. O przyznaniu samorządom po 25 tys. zł w uznaniu za najwyższą frekwencją podczas wyborów prezydenckich zdecydują Radni Województwa podczas sesji zaplanowanej na 23 lipca br.

Mieszkańcy tych gmin w najwyższym stopniu wykazali się postawą obywatelską i prodemokratyczną, odpowiedzialnością za przyszłość, wzięli udział w wyborach. Postawę, która buduje zaangażowanie społeczne i rozwija lokalną demokrację chciał nagrodzić marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz tworząc konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”.

– W naszym województwie od zawsze frekwencja była gorsza od średniej krajowej ale cieszy to, że się coraz bardziej do niej zbliżamy i że jesteśmy coraz bardziej aktywni. Niewątpliwie do sukcesu gmin nadmorskich przyczynili się turyści, którzy odwiedzają nasze wybrzeże i serdecznie gratuluję włodarzom tych gmin za stworzenie warunków umożlwiających tak liczne głosowanie. Bardzo cieszy aktywność społeczności aglomeracji szczecińskiej. Na szczególne uznanie zasługuje rewelacyjny wynik tak niewielkiej Dobrej. Będę zachęcał, by te gminy stały się wzorem dla innych samorządów – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej frekwencja w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020 na poziomie krajowym wyniosła 68,16%, a w zachodniopomorskiem 66,39%  – tj.
1 351 364 osób uprawnionych do głosowania. Zgodnie z założeniami konkursu marszałka województwa kwotą 25 tys. zł zostaną nagrodzone gminy w których osiągnięto najwyższą frekwencję wyborczą:


– gmina powyżej 100 tys. mieszkańców, Szczecin, frekwencja 70,43%

– gmina 40 tys. – 100 tys. mieszkańców, Kołobrzeg, frekwencja 72,85%

– gmina 10 tys. – 40 tys. mieszkańców, Dobra Szczecińska, frekwencja 77,44%

– gmina do 10 tys. mieszkańców, Dziwnów, frekwencja 86,09%.

Na najbliższym posiedzeniu laureatów wyłoni Zarząd Województwa, a następnie skieruje projekt stosownej uchwały pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. O udzieleniu pomocy finansowej gminom – laureatom konkursu zdecydują Radni Województwa. Rozwijanie demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego to jedno z wielu zadań wpisujących się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.

Dodaj komentarz