Po rezygnacji dotychczasowego prezesa Zieleni Miejskiej jest już konkurs na obsadzenie wakatu

You are currently viewing Po rezygnacji dotychczasowego prezesa Zieleni Miejskiej jest już konkurs na obsadzenie wakatu

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa spółki. Przypomnijmy, że poprzedni prezes, Zenon Malinowski, 9 lipca złożył rezygnację z powodów osobistych.

Kandydat na szefa tej miejskiej spółki powinien m.in. posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Natomiast nie może być to osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.

Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności  spółki.

Oferty można składać do 24 lipca

Oferty będą przyjmowane do 24 lipca. Do czasu wyłonienia nowego prezesa, spółką zarządzać będą prokurenci: główna księgowa Anna Wnykowska-Pieczulis  i Dawid Wilczyński. 

Zenon Malinowski był prezesem Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska od 2011 roku. Pożegnał się ze stanowiskiem, ale nie z samą spółką – ma w dalszym ciągu pracować w MZZDiOŚ.

Dodaj komentarz