Kołobrzeska drogówka wzięła pod lupę transport osobowy – kontrolowała m.in. taksówki

Policjanci ruchu drogowego skontrolowali pojazdy i kierowców świadczących usługi przewozowe. Podczas działań sprawdzili posiadanie wymaganych licencji na przewóz osób, stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny i wyposażenie samochodów.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu kontrolowali kierowców wykonujących odpłatny przewóz osób. Głównym celem działań było ujawnianie nieprawidłowości związanych z odpłatnym przewozem osób, a także eliminowanie kierowców będących pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Podczas akcji sprawdzano uprawnienia do kierowania pojazdami, licencje, stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie, oraz sposób, w jaki przewożeni byli pasażerowie.

W ramach prowadzonej akcji policjanci skontrolowali 28 pojazdów w tym 19 pojazdów wykonujących przewóz drogowy osób. Funkcjonariusze ujawnili 4 naruszenia związane ze stanem technicznym samochodów i 1 pojazd niedopuszczony do ruchu. Nałożyli 7 mandatów karnych i 6 razy zastosowali środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. W związku z zagrożeniem porządku lub bezpieczeństwa ruchu policjanci zatrzymali 3 dowody rejestracyjne kontrolowanych pojazdów.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend