Miasto otwiera swoje przedszkola i żłobek. Sprawdź od kiedy

You are currently viewing Miasto otwiera swoje przedszkola i żłobek. Sprawdź od kiedy

-18 maja zostaną otwarte wszystkie nasze przedszkola i żłobek – poinformowała podczas wideo konferencji prezydent Kołobrzegu.

Rodzice do wczoraj składali deklarację, w której odpowiadali na pytanie, czy są zainteresowani posłaniem dziecka od 18 maja. 10 procent odpowiedziało, że tak. Na pytanie, czy chcą to zrobić od 24 maja, „tak” odpowiedziało 30 procent. Od 18 maja 21 rodziców zdecydowało się posłać swoje pociechy do żłobka.

Żłobek i przedszkola mogą być uruchomione pod pewnymi warunkami. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 12, a tylko w szczególnych przypadkach może być zwiększona do 14. Z sal znikają zabawki i sprzęt, którego nie można zdezynfekować. Pracownicy muszą być zaopatrzeni w środki do dezynfekcji.

Rodzice, przyprowadzając dzieci do placówki, nie będą mogli wchodzić do budynku. W przedsionku będzie czekał opiekun, który odbierze przedszkolaka, zaprowadzi go do szatni, a następnie do sali.

W czasie trwającej epidemii prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze, bez zadań edukacyjnych. Nie będzie wyjść do parku, czy do innych miejsc. Dzieci będą mogły wychodzić na świeże powietrze tylko w tych przedszkolach, gdzie teren wokół budynków można zdezynfekować.

Rodzice muszą podpisać oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na codzienny pomiar temperatury u dzieci.

Pozostałe wytyczne:

– rodzic ma obowiązek zaopatrzenia dziecka w osobistą osłonę nosa – dzieci powyżej 4 roku życia – oczywiście dzieci nie będą chodzić w maseczkach w przedszkolu dotyczy to trasy dom przedszkole,
– pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice,
– ogranicza się do minimum opiekę przez personel powyżej 60 roku życia,
– personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi,
– nie wolno dziecku wnieść żadnej zabawki na teren placówki,
– opiekunowie powinni zachować miedzy sobą dystans min. 1,5 m,
– sala dydaktyczna powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę,
– dzieci z różnych grup nie powinny się z sobą stykać np. podczas posiłków podczas przebywania na placu zabaw,  na korytarzach,
– dezynfekcja sal będzie przeprowadzana po  opuszczeniu placówki,
– dzieci powinny myć ręce po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z ubikacji.

 

Dodaj komentarz