Od nowego roku MOPS nie będzie już prowadził ogrzewalni i schroniska dla bezdomnych

Od 1 stycznia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie już prowadził schroniska dla bezdomnych i ogrzewalni przy ul. Zwycięzców. Właśnie ogłoszono konkurs na wyłonienie instytucji, która zajmie się udzielaniem tego typu pomocy. Co ciekawe, jest on adresowany do organizacji pozarządowych, a więc różnych stowarzyszeń, fundacji, ale też np. związków wyznaniowych.

Informacja o konkursie ofert na realizację tego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pojawiła się właśnie na stronie internetowej miasta. Organizacja, która złoży najlepszą ofertę, będzie prowadziła schronisko i ogrzewalnię przez kolejne trzy lata.

Oferty konkursowe należy złożyć w generatorze wniosków Witkac.pl (www.witkac.pl) w terminie do 5 listopada 2021 r.

O dodatkowe informacje dotyczące konkursu można występować za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@mops.kolobrzeg.pl.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend