OpenLab, czyli projekt otwartych pracowni. Powstaje stowarzyszenie

Stowarzyszenie OpenLab powstaje w celu realizacji zadań zawartych w projekcie złożonym do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kołobrzeg. Co to za cele? Stowarzyszenie chce m.in. powołać do życia otwartą pracownię stolarską i filmowo-fotograficzną oraz kontenery kultury. Stworzyć ogrody miejskie i edukacyjny plac zabaw dla dzieci.

– Celem naszych działań jest również szeroko rozumiana aktywizacja społeczności lokalnych. – mówi Maciej Suder, inicjator powołania Stowarzyszenia. – Mamy już ustalone pewne ramy, które zawarliśmy w statucie. Niebawem, gdy będzie on już dopracowany opublikujemy go na naszym profilu na Facebooku.

Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność m.in. w zakresie promocji miasta Kołobrzeg, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla nr 5 „Lęborskie” przy ul. Słowińców 2, w niedzielę 28.10.2018 r. o godzinie 16. Wstęp na nie jest wolny.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend