Pieniądze dla Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Tryton kupi samochód i kamizelki ratunkowe

You are currently viewing Pieniądze dla Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Tryton kupi samochód i kamizelki ratunkowe

W piątek (15 maja) w siedzibie Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej Tryton w Kołobrzegu została podpisana umowa na zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych.

Umowę podpisali członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Bańkowska i Jacek Podolak z Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton” Kołobrzeg.

POSP Tryton złożyła wiosek na realizację operacji w ramach programu 4.2. „Utrzymanie i poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze objętym LSR” do Lokalnej Grupy Rybackiej „Morze i Parsęta”. Po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego Tryton uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Zakup samochodu dostawczego oraz kamizelek ratunkowych w celu prowadzenia akcji dotyczących poprawy jakości wód portowych oraz rzeki Parsęta”.

W ramach projekt Tryton kupi samochód dostawczy, 6 szt. kamizelek ratowniczych oraz 6 szt. kamizelek ratunkowo-wypornościowych. Specjalistyczny sprzęt pozwoli POSP Tryton podjąć działania, zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci oraz zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 155 022,00 złotych, z czego wartość pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa to 131 768,00 złotych. Wkład własny POSP Tryton 23 254,00 złotych.

Dodaj komentarz