Place zabaw otwarte. Korzystamy jednak z nich na własną odpowiedzialność

Miejskie place zabaw zostają otwarte. To efekt wielu zapytań zniecierpliwionych rodziców, którzy narzekają, że nie mają gdzie wyjść ze swoimi pociechami. Jednak uwaga, ich codzienna dezynfekcja jest zbyt kosztowna i sami musimy przestrzegać kilku zasad, które zwiększają nasze bezpieczeństwo.

Z uwagi na ogromną ilość zapytań dotyczących zamkniętych kołobrzeskich placów zabaw, wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej przeanalizował sytuację w innych miastach i obowiązujący stan prawny.

W wielu miejscach jest tak, że rodzice udają się na place zabaw z pełną świadomością obecnych zagrożeń, samemu dezynfekując urządzenia, na których bawią się ich dzieci. Dziś kołobrzeskie place zabaw zostaną zdezynfekowane i opatrzone informacjami o możliwych zagrożeniach wynikających z COVID-19.

Taśmy zabezpieczające zostaną zdjęte. Jednakże dezynfekcja jest jednorazowa i każdy musi mieć świadomość, że korzystanie z placów zabaw może nie być w pełni bezpieczne.

-Przypomnę, że miesięczny koszt dezynfekcji wszystkich placów zabaw (jedna dezynfekcja dziennie) to kwota ponad 600 tysięcy złotych. – informuje rzecznik urzędu miasta , Michał Kujaczyński – Tak wysoki koszt uniemożliwia codzienną dezynfekcję prowadzoną przez miasto.

Wobec tego należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a odwiedzając place zabaw trzeba mieć świadomość zagrożeń i ryzyka w związku z panującym stanem epidemii.

Najważniejsze zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19::Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

-Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

-W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

-Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

-Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
po zakończonej zabawie na placu zabaw.

-Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

-Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

-W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

-W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

pl zabaw 1024x768 - Place zabaw otwarte. Korzystamy jednak z nich na własną odpowiedzialność

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend