Polska Żegluga Bałtycka uruchomiła specjalny kurs umożliwiający powrót do domu obywatelom krajów nadbałtyckich

You are currently viewing Polska Żegluga Bałtycka uruchomiła specjalny kurs umożliwiający powrót do domu obywatelom krajów nadbałtyckich

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzonymi ograniczeniami przy przekraczaniu granic Polski dzięki porozumieniu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. – Polferries, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniach 17-18 marca zorganizowany został specjalny rejs umożliwiający bezpieczny powrót do domu obywatelom krajów nadbałtyckich. 

We wtorek 17 marca prom Baltivia, którego armatorem jest PŻB odbył rejs z niemieckiego Sassnitz do litewskiej Kłajpedy. Ze względu na ogłoszoną pandemię, uruchomione połączenie stanowi swego rodzaju most dla obywateli krajów nadbałtyckich i najbezpieczniejszą formę tranzytu dla mieszkańców krajów sąsiednich. 

Podróż promem z Niemiec do Litwy trwa około 18 godzin. Prom Baltivia zabrał z terytorium Niemiec 192 pasażerów oraz ponad 100 samochodów. 


Dodaj komentarz