Ponad 3 mln zł na rozwój kołobrzeskich przedszkoli i nowe miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Dodatkowe zajęcia takie jak dogoterapia czy lekcje informatyki, sprzęt, pomoce dydaktyczne, nowe miejsca w przedszkolach dla maluchów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zostaną sfinansowane dzięki wsparciu Funduszy Europejskich.

Kołobrzeg realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH – rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami). Całkowita wartość projektu to 3 717 605,00 zł (Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 3 150 700,00 zł. 600 tys. zł będzie pochodzić z budżetu miasta ). Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W ramach projektu powstaną nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących przedszkolach i w szkole podstawowej oraz w powstającym właśnie przedszkolu przy ul. Radomskiej.

Dzięki wsparciu powstanie specjalistyczna oferta edukacyjna umożliwiająca dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym, pojawią się dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (hipoterapia, dogoterapia, metoda TOMATISA). Sfinansowane zostaną programy rozwojowe dla dzieci, w tym w zakresie kompetencji kluczowych – nauka języków obcych, nauka programowania, kompetencji społecznych, matematycznych, dostosowanych do wieku i możliwości.

Szansę na udoskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji dostaną też sami nauczyciele z ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

przedszkola e1599482241938 - Ponad 3 mln zł na rozwój kołobrzeskich przedszkoli i nowe miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
O dofinansowaniu kołobrzeskich przedszkoli mówili dziś podczas konferencji prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska i dyrektorka Przedszkola nr 1 Marta Żemojtel.

Zaplanowane efekty realizowanego projektu to zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, uwzględniające zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych adekwatnych do potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności dzieci oraz wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie specjalności niezbędnych do pracy z dziećmi o określonych deficytach i dysfunkcjach rozwojowych.

Realizatorzy projektu:

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima,
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej,
Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori,
Przedszkole Miejskie nr 4,
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka,
Przedszkole Miejskie nr 7,
Przedszkole Miejskie nr 8 im. Jana Brzechwy,
Przedszkole Miejskie nr 10,
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka,
Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt ż.w. Konstantego Maciejewicza,
Szkoła Podstawowa nr 9.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend