Prace przy remoncie zabytkowych piwnic ratusza wstrzymane. Co odkryto pod posadzką? (ZDJĘCIA)

W trakcie postępującego remontu pomieszczeń dawnej kawiarni „Adabar” w podziemiach kołobrzeskiego ratusza odkryto znajdującą się pod posadzką studnię.

Tekst i zdjęcia: Marek Augustyniak.

Pracownicy remontowi szukając połączeń kanalizacyjnych usunęli wierzchnią warstwę zalegającego w niej urobku. Na wypełnienie składały się fragmenty ceramiki budowlanej i technicznej, jak również szkła użytkowego i grubej ceramiki użytkowej – pochodzącej, po wstępnych oględzinach, z drugiej poł. XIX w. i pierwszych lat XX w. Nie jest jasne, czy odnaleziona – istniejąca na planach budowlanych Fryderyka Schinkla -studnia jest elementem konstruowanego w latach odbudowy ratusza (1829 – 32) prymitywnego systemu odprowadzającego nadmiar wilgoci z podziemi czy adaptacją obiektu o klasycznym przeznaczeniu i odleglejszej proweniencji.

Przy okazji odkryto jeszcze ceglany fundament przebiegający w linii korytarza wejściowego kawiarni, biegnący równolegle do zachodniej ściany ratusza. Prace przerwano; spodziewana wizyta archeologa wyjaśni z pewnością więcej.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend