Radni uchwalili nową stawkę za wywóz śmieci. Ile będziemy płacili od nowego roku?

Rada Miasta uchwaliła dziś nową metodę naliczania opłat za wywóz śmieci i stawkę opłaty. Wcześniej przepadła poprawka klubu radnych PiS, by obniżyć ją do 8 zł.

Przyjęta dziś metoda opiera się na ilości zużytej wody. Zaproponowana stawka opłaty to kwota 10,50 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody. Na tych nieruchomościach, na których nikt nie mieszka, ale odpady powstają – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 1,60 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu.

Stawki te będą obowiązywać pod warunkiem, że mieszkańcy segregują odpady. Jeżeli tego nie robią – oplata będzie pomnożona razy dwa.

Przepadła natomiast poprawką klubu radnych PiS, by stawkę 10,5 zł obniżyć do 8 zł. Jeszcze dalej poszła Izabela Zielińska, radna niezrzeszona, która zaproponowała, by stawka wyniosła ok. 6 zł.

-Stawka 10,50 jest nie do przyjęcia – mówiła podczas dzisiejszej sesji radna Zielińska – Z punktu ekonomicznego ma ona uzasadnienie, ale z punktu społecznego jest nie do przyjęcia biorąc pod uwagę wszystkie podwyżki, które już nastąpiły.

Gdyby radni zgodzili się na którąś z tych dwóch poprawek oznaczałoby to, że miasto musiałoby dopłacać do wywozu śmieci 4,7 mln zł (przy stawce 8 zł) lub nawet 8 mln zł (przy stawce 6 zł).

Jednogłośnie za to przeszła poprawka Jacka Woźniaka, szefa klubu Radnych Niezależnych, dzięki której rodzinom z Kartą Dużej Rodziny (tj. z trojgiem lub więcej dzieci) i rodzinom z najniższymi dochodami będzie przysługiwało zwolnienie w wysokości nie 0,50 gr. za każdy metr sześcienny zużytej wody, jak zaproponowano w projekcie uchwały, a w wysokości 3,50 zł.

Przypomnijmy, że zmiana w naliczaniu opłat za wywóz śmieci została niejako wymuszona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która po blisko roku obowiązywania obecnej metody, stwierdziła, że jest ona niezgodna z prawem i nakazała jej zmianę.
Dziś jeszcze wciąż kołobrzeżanie płacą tzw. opłatę mieszaną, na którą składa się opłata stała w wysokości 20 zł i dodatkowo 2,5 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody.
Nowa metoda będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend