RIO zakwestionowała kołobrzeski program pomocy przedsiębiorcom, którzy tracą na epidemii COVID-19

You are currently viewing RIO zakwestionowała kołobrzeski program pomocy przedsiębiorcom, którzy tracą na epidemii COVID-19

6 maja 2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę  w sprawie wprowadzenia na terenie Kołobrzegu programu pod nazwą „Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Uchwała dawała możliwość kołobrzeskim przedsiębiorcom odroczenie płatności podatku od nieruchomości do końca października 2021 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa, na posiedzeniu 3 czerwca podjęła decyzję o stwierdzeniu nieważności kołobrzeskiej uchwały. W uzasadnieniu Przewodniczący Kolegium RIO wskazuje, że Rada Miasta  nie miała kompetencji do podjęcia takiej uchwały, gdyż – upraszczając – termin odroczenia podatku wybiega poza ustawowy termin wynikający z przepisów o COVID-19, czyli wrzesień 2020 r.

Projekt uchwały o kołobrzeskim programie pomocowym był efektem wielu spotkań prezydent, urzędników i kołobrzeskich przedsiębiorców, a wypracowane rozwiązania przeszły pełną analizę prawną. Miasto jest pewne swoich racji oraz zastosowanych w uchwale rozwiązań. Dlatego też przygotowane zostanie odwołanie od decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na najbliższą sesję Rady Miasta złożony zostanie projekt uchwały w tej sprawie.

Wszystkie złożone przez przedsiębiorców wnioski o przesunięcie terminów płatności podatku od nieruchomości zostaną zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd (jeśli Rada Miasta podejmie uchwałę o zaskarżeniu tej decyzji).

 

Dodaj komentarz