Społeczna Straż Rybacka dostała pieniądze na walkę z kłusownictwem. Kupi m.in. samochód, drona i fotopułapki

You are currently viewing Społeczna Straż Rybacka dostała pieniądze na walkę z kłusownictwem. Kupi m.in. samochód, drona i fotopułapki

W piątek (22 maja) na Bulwarze Marynarzy Okrętów Pogranicza w Kołobrzegu została podpisana umowa na realizację zadania pt. „Walka z kłusownictwem – wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego”.

We wrześniu 2019 Rada Powiatu powołała Społeczną Straż Rybacką Powiatu Kołobrzeskiego. Jej zadaniem przeciwdziałanie kłusownictwu, szczególnie podczas tarła, dewastacji środowiska naturalnego, zanieczyszczeniu cieków wodnych oraz ich brzegów. Obszarem działania straży są wszystkie powierzchniowe wody śródlądowe na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.

W związku z powołaniem Społecznej Straży Rybackiej Powiat Kołobrzeski złożył wniosek o dofinansowanie do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Po weryfikacji wniosku Powiat Kołobrzeski uzyskał dofinansowanie na realizację zadania „Walka z kłusownictwem – wsparcie działań Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego”. Jego celem jest ograniczenie zjawiska kłusownictwa zlokalizowanego na rzece Parsęcie i jej dopływach przez działania podejmowane przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Kołobrzeskiego dzięki doposażeniu jej w samochód oraz inny niezbędny sprzęt.

W ramach umowy zostanie zakupie: samochód o napędzie 4×4, łódź wraz z osprzętem i przyczepą, garaż dwustanowiskowy, bezzałogowy statek powietrzny (dron) wraz z kamerą termowizyjną, kursy pilotowania UAVO BVLOS, odzież ochronna oraz sprzęt niezbędny do realizacji bieżącej działalności: latarki, lornetki i fotopułapki.

Umowę o dofinansowanie podpisali: Anna Bańkowska członek zarządu woj. zachodniopomorskiego, reprezentująca województwo zachodniopomorskiego oraz starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski i członek zarządu powiatu Mirosław Tessikowski.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 254 134,49 złotych, z czego 85% finansowane jest ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, a 15% wynosi wkład własny Powiatu Kołobrzeskiego. Realizacja umowy zaplanowana jest do końca września 2020 roku.

Dodaj komentarz