Sprawdziliśmy ile par skorzystało z miejskiego dofinansowania zabiegów in vitro

Od 27 kwietnia pary starające się o potomka i spełniające warunki opisane w miejskim programie polityki zdrowotnej mogą starać się o dofinansowanie zabiegu in vitro. Do tej pory kołobrzeski magistrat pomógł sfinansować 3 takie procedury.

16 marca tego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę o dofinansowaniu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Kołobrzegu. Jednorazowe i bezzwrotne dofinansowanie wynosi 5 tys. zł. Co roku na ten cel z miejskiej kasy przeznaczane będzie 100 tys. zł. W każdym roku trwania programu z tego bezzwrotnego i jednorazowego wsparcia miasta skorzysta więc 20 par.

23 kwietnia 2020 r. magistrat rozstrzygnął konkurs ofert na realizatorów programu dofinansowywania zabiegów in vitro. Są to:
-„Vitrolive” ze Szczecina,
-Centrum Bocian z Białegostoku,
-„Invicta” z Gdańska
Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.
Para, która zdecyduje się na zabieg metodą in vitro ze wsparciem miasta, nie musi w żaden sposób kontaktować się z kołobrzeskimi urzędnikami – zgłasza się bezpośrednio do jednej z wymienionych tu klinik.


Dofinansowanie skierowane jest do kołobrzeżan, którzy nie mogą w sposób naturalny mieć potomka i spełniają określone kryteria. Zgodnie z miejskim programem polityki zdrowotnej o dofinansowanie mogą starać się kobiety w wieku od 20 do 40 lat.
W chwili przystąpienia do programu para musi posiadać dokumentację medyczną z rozpoznaną niepłodnością i wskazaniem do zabiegu in vitro.
Wymagana jest też zgoda przyszłych rodziców na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków.

Przyszli rodzice muszą posiadać również Kołobrzeską Kartą Mieszkańca.

Program ma przeciwdziałać skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego i jest to pierwszy program polityki zdrowotnej w Kołobrzegu.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend