Umowa na przebudowę drogi powiatowej Kołobrzeg – Grzybowo podpisana

W poniedziałek (25 listopada) w gabinecie starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie.

Na zdjęciu moment podpisania umowy. W spotkaniu uczestniczyli: starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, wicestarosta Jacek Kuś, przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg Julian Nowicki oraz wykonawca inwestycji Jacek Zadka.

Na inwestycję powiat pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50%. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, przebudowa będzie wieloletnia i rozpocznie się w roku 2019,a zakończy w roku 2021. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przebudowana zostanie droga na odcinku około 2,760 km.

W ramach przebudowy zaprojektowano nową jezdnię. Projekt obejmuje również wykonanie chodników i drogi rowerowej, ciągu pieszo–rowerowego, o zmiennej szerokości. Projekt koryguje położenie istniejących zatok autobusowych, lokalizacja ich dostosowana jest do istniejących przepisów prawa.

Drogę przebuduje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN” Jacek Zadka z Grzybowa, które zaproponowało cenę w wysokości 10.995.926,83 zł i wygrało przetarg.

Roboty drogowe mają zakończyć się do 31 marca 2021 roku.

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend