Uwaga organizacje pozarządowe! Teraz możecie składać wnioski o dotacje z miejskiej kasy

Do 6 grudnia organizacje pozarządowe mogę składać wnioski do miasta o dofinansowanie ich działań i projektów w 2023 r. W sumie w puli jest blisko 4 mln zł.

Na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku miasto przeznaczyło w sumie 460 tys. zł.

Na działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 300.000,00 zł, a na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 160.000,00 zł.

Oferty na konkurs należy złożyć w generatorze witkac.pl do 6 grudnia 2022 r.

dot - Uwaga organizacje pozarządowe! Teraz możecie składać wnioski o dotacje z miejskiej kasy

W tym samym czasie trwa nabór wniosków o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu.

Kwota przeznaczona na ten cel to 3 300 000 zł, z czego 1 815 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu profesjonalnego,
1 386 000 zł na szkolenia dzieci i młodzieży i 99 000 zł na szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży.

Wnioski należy składać w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku ” do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12 w terminie do 6 grudnia
2022 r.

dot2 - Uwaga organizacje pozarządowe! Teraz możecie składać wnioski o dotacje z miejskiej kasy

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend