Widzisz przepełniony dzwon? Dzwoń: 94 35 33 249

Urząd Miasta informuje, że w przypadku przepełnienia pojemników na papier i szkło (tzw. dzwonów) należy zgłaszać taki fakt telefoniczne do Referatu Gospodarki Odpadami, (nr tel. 94 35 516 25, 94 35 516 29), Straży Miejskiej (tel. 94 35 516 20) lub bezpośrednio do Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu (tel. 94 35 33 249).

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend