Wraca pomysł budowy jednego centrum administracyjnego dla miasta, gminy i powiatu

Wraca pomysł budowy jednego obiektu, do którego przeprowadziłyby się trzy urzędy – miasta, gminy wiejskiej Kołobrzeg i starostwa powiatowego. Po raz pierwszy mówiono o takim rozwiązaniu w 2018 roku przy okazji debaty na temat rozbudowy istniejącego Urzędu Miasta. Link do artykułu sprzed czterech lat publikujemy pod tekstem.

Miasto Kołobrzeg bierze udział w programie Partnerska Inicjatywa Miast.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu doradców Banku Światowego.

-Myśląc perspektywicznie i przyszłościowo zarówno Miastu Kołobrzeg, Gminie Kołobrzeg jak i Powiatowi Kołobrzeskiemu potrzebna jest wspólna przestrzeń administracyjna – mówi rzecznik magistratu Michał Kujaczyński – Taka centralizacja usług byłaby rozwiązaniem wygodnym przede wszystkim dla mieszkańców naszych samorządów. Dlatego miasto Kołobrzeg zaproponowało współpracę Powiatowi Kołobrzeskiemu oraz Gminie Kołobrzeg i podjęcie działań zmierzających do realizacji projektu „Centrum Administracji Kołobrzeg – nowy Urząd Miasta, Gminy i Starostwa” w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Wspólny urząd mógłby w przyszłości powstać w rejonie ul. Mazowieckiej.
List intencyjny podpisany przez przedstawicieli samorządów mówi o
konieczności centralizacji usług administracyjnych dla mieszkańców powiatu, gminy oraz miasta w sposób umożliwiający załatwienie wszelkich spraw urzędowych w jednym miejscu.
Udział w programie pozwoli na stworzenie dokumentu pod nazwą Miejska
Inicjatywa Działań, który stanowiłby w przyszłości podstawę pod rozpoczęcie takiego przedsięwzięcia.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend