Wymyślił sobie biznes, że będzie odbierał śmieci i wyrzucał je na lotnisku. Sąd ukarał go grzywną. Ale to nie koniec sprawy

Na początku stycznia 2021 roku uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w sprawie prowadzonej przez kołobrzeską Straż Miejską przeciwko głównemu sprawcy, który wywoził duże ilości odpadów na lotnisko w Podczelu.

Strażnicy po dokonaniu analizy rodzaju składowanych odpadów, dotarli do właścicieli śmieci, a za ich pośrednictwem do samego sprawcy zaśmiecenia. Jak się okazało, jedna z firm zlecająca usunięcie odpadów budowlanych, za pośrednictwem portalu OLX, wyszukała ogłoszenie, w którym jeden z mieszkańców osiedla Podczele oferował swoje usługi polegające na wywozie odpadów, w tym budowlanych.

Przesłuchanie wielu świadków przekonało strażników co do słuszności stawianych podejrzanemu zarzutów polegających na zaśmieceniu lotniska w Podczelu. W związku z tym został przeciwko niemu skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

Grzywna wymierzona sprawcy wykroczenia przez Sąd Rejonowy wynosi 500 zł. Jednak to nie koniec sprawy. Miasto Kołobrzeg występowało w tej sprawie jako pokrzywdzony. Od chwili uprawomocnienia się wyroku, miastu przysługuje więc prawo obciążenia sprawcy całą kwotą, jaką będzie musiało ponieść za uporządkowanie terenu. 

-Według naszych szacunków kwota uprzątnięcia tych odpadów to koszt nawet 100 tysięcy złotych – informuje Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy miasta.

Pamiętajmy o tym, że podrzucane śmieci niejednokrotnie potrafią „powiedzieć” nam skąd pochodzą.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend