14 lipca radni prawdopodobnie zmienią nazwy trzech ulic w Kołobrzegu

14 lipca radni spotkają się na 34. już w tej kadencji sesji Rady Miasta i prawdopodobnie zmienią nazwy trzech ulic w Kołobrzegu.

Zmiany nazw ulic do których już przywykliśmy to nie fanaberia radnych, ale konieczność związana z uchwaleniem przez parlament ustawy „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publiczne”. Ustawodawca zobowiązał w niej samorządy do zmiany „zakazanych” nazw.

Instytut Pamięci Narodowej rok temu poinformował, że w Kołobrzegu powinny być zmienione nazwy trzech ulic – Walki Młodych jako nazwę pochodzącą od Związku Walki Młodych, Władysława Kniewskiego jako nazwę pochodzącą od członka bojówek Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce, odpowiedzialnych za zadania specjalne – zabójstwa i akcje terrorystyczne oraz ulicy Zbowidowców jako nazwę pochodzącą od Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli organizację ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowaną PZPR.

Prezydent Kołobrzeg o zdanie w sprawie wyboru nowych nazw spytał mieszkańców. Kołobrzeżanie wypowiedzieli się w konsultacjach społecznych wskazując, że w przypadku ul. Walki Młodych chcą aby ulica nazywała się św. Jana Pawła II ( choć najwięcej głosów oddano za utrzymanie dotychczasowej nazwy). Z kolei ulica Władysława Kniewskiego miałaby nazywać się Jagiellońska, a ulica Zbowidowców – Komandorska.

Radni będą w tej sprawie głosować trzy projekty uchwał. Jeżeli powiedzą „tak” wejdą one w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ich decyzji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend