15 pomysłów na rewitalizację Skweru Pionierów

Dzisiaj obrady rozpoczęła komisja konkursu na opracowanie i koncepcję architektoniczno-urbanistyczną „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu czyli zagospodarowania Skweru Pionierów. Wpłynęło 15 prac.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu w miejscu Skweru Pionierów. Prace można było składać do 28 października.

Wpłynęło 15 prac. Komisja z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli magistratu będzie obradowała dwa dni.

Pula nagród to 60 tys. zł brutto. Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie kompleksowego projektu rewitalizacji Skweru Pionierów.

Ogłoszenie konkursu poprzedziły konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji skweru.

Mieszkańcy chcieliby tu kino sezonowe, oranżerię lub ogród zimowy

Konsultacje polegały m.in. na wypełnieniu ankiety i odpowiedzeniu na osiem pytań o przyszłość Skweru Pionierów. Odpowiedziało na nie 250 osób, 98 procent z nich stwierdziło, że Skwer Pionierów to ważne miejsce na mapie miasta.
Zdecydowana większość ankietowanych (90 proc.) jest zdania, że skwer powinien pełnić funkcję miejsca spotkań, odpoczynku i rekreacji oraz że ma być enklawą zieleni (63. proc.). 44 proc. badanych uważa, że mogą się tu odbywać wydarzenia kulturalne. Z kolei funkcje miejsca upamiętnienia osób i wydarzeń historycznych oraz handlu i usług gastronomicznych wskazało tylko 20 proc.

62 proc. badanych uważa, że ul. Sybiraków oraz ul. Łopuskiego przylegająca do skweru powinny stanowić strefę uspokojonego ruchu, 26 proc. było odmiennego zdania.

Kołobrzeżanie wskazali także, co wymaga poprawy – jest to nawierzchnia, zieleń i nasadzenia, a także elementy małej architektury, czyli np. kosze na śmieci. Dodatkowo 48 proc. ankietowanych uważa, że powinny tutaj pojawić się dodatkowe miejsca do siedzenia.

Mieszkańcy przedstawiali również swoje pomysły na organizację tego miejsca. Nowe elementy, które mogłyby się tu pojawić, to muszla koncertowa, ogród zimowy czy oranżeria. Inna z zaproponowanych koncepcji zakładała wykonanie podświetlonego muralu, promującego miasto na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. Niektórzy z ankietowanych chcieliby także, aby na placu pojawił się lokal z patio, czy np. kino sezonowe.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend