Będą aż cztery konkursy na stanowiska dyrektorów w kołobrzeskich szkołach i OPP

Od nowego roku być może zmieni się aż czterech, wieloletnich dyrektorów placówek oświatowych w Kołobrzegu. Po zmianie prawa nie będzie można już powierzyć im obowiązków jak dotąd. Konieczne będą konkursy.

Chodzi o Zespół Szkół Morskich, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich,  Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza. Dyrektorom trzech pierwszych kończą się umowy. W „Sienkiewiczu” pani dyrektor pełni jedynie obowiązki dyrektora. 

– Od 2017 roku, z chwilą wejścia w życie ustawy Prawo Oświatowe, nie ma możliwości powierzenia obowiązków dyrektora poza konkursem, tak jak było to w ustawie o systemie oświaty – informuje Marlena Wachowska, rzeczniczka kołobrzeskiego starosty – Obecnie powierzenie obowiązków będzie tylko i wyłącznie na podstawie konkursów.

Informacja o konkursie pojawi się po przyjęciu przez Zarząd Powiatu uchwały o ogłoszeniu konkursów. Stanie się to prawdopodobnie pod koniec marca . Projekt uchwały złożony na Zarząd przewiduje składanie ofert od 5 kwietnia do 5 maja, pierwsze posiedzenia komisji konkursowych odbędzie się 18-19 maja. Dyrektorzy wymienionych wcześniej placówek wyłonieni w konkursach obejmą swoje obowiązki od nowego roku szkolnego.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend