Będzie formacja ratownictwa wodnego. Powstanie w ramach Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON

Prezydent Kołobrzeg jako Szef Obrony Cywilnej Miasta Kołobrzeg, zarządziła utworzenie „Formacji ratownictwa wodnego” w Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON w Kołobrzegu. Pozwoli to na znaczne wzmocnienie Obrony Cywilnej naszego miasta.

Formacja ratownictwa wodnego zostaje utworzona do niesienia pomocy tonącym, ratowania życia na wodach powodziowych, prowadzenia akcji ratunkowych, wspierania walki z pożarami, udzielenia doraźnej pomocy medycznej poszkodowanym, prowadzenia ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zalanych, prowadzenia ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem, prowadzenia działań technicznych związanych z usuwaniem lub ograniczaniem zagrożeń środowiska i klęsk żywiołowych. Formacja uzyska pełną gotowość do działania – w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej – do trzech miesięcy od momentu podpisania zarządzenia.

Utworzenie „Formacji ratownictwa wodnego” w Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej Tryton w Kołobrzegu nie przynosi dodatkowych skutków finansowych. POSP Tryton  w toku zakupów i szkoleń w latach ubiegłych uzyskała poziom wyszkolenia członków oraz zaopatrzenia w sprzęt pozwalający na włączenie jej w struktury Obrony Cywilnej Miasta Kołobrzeg.

Zarządzenie Anny Mieczkowskiej w sprawie utworzenia „Formacji ratownictwa wodnego” w POSP Tryton jest następstwem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Włączanie jednostek organizacji pozarządowych takich jak Ochotnicze Straże Pożarne, do systemu Obrony Cywilnej, jest od wielu lat zalecane i postulowane przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju. 

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend