Budżet miasta na 2021 r. Wydatki na poziomie 324,7 mln zł. Nasze zadłużenie: 41,5 mln zł

Dziś w biurze Rady Miasta ma zostać złożony projekt budżetu miasta na 2021 r. Zanim zajmą się nim radni, urzędnicy przedstawili podczas konferencji online najważniejsze założenia tego dokumentu.
I tak, w przyszłym roku na konto miasta miałoby wpłynąć w sumie 291,5 mln zł. Wydatki urzędnicy zaplanowali na poziomie 324,7 mln zł. Zadłużenie miasta wyniesie 41,5 mln zł i ma ono zostać sfinansowane m.in. z emisji papierów wartościowych na kwotę 11,5 mln zł.

Wśród największych dochodów miasta jest jego udział w podatkach dochodowych – wyniosą one w sumie 51,6 mln zł. Jak wynika z zawiadomienia ministra finansów, wpływy z udziału miasta w CIT będą o 5 proc. niższe, tj. o 1,7 mln zł niż w ubiegłym roku. Natomiast z PIT na miejskie konto w 2021 r. wpłynie o 800 tys. zł. mniej.

Z kolei wydatki są niższe o 16 mln zł niż w 2020 r. Na co miasto wyda? Najwięcej, jak co roku, pochłoną wydatki na oświatę i pomoc społeczną – odpowiednio: 87 mln zł i 75 mln zł. Administracja publiczna będzie nas kosztować 27 mln zł (patrz grafika pod tekstem).

Inwestycje w 2021 r.

Urząd Miasta zaplanował m.in. przebudowę ul. Brukselskiej, Gdańskiej i Westerplatte, remont ul. Wesołej, Słonecznej i Jaśminowej. Miasto planuje zlecić projekt remontu ulicy Jedności Narodowej (od ul. Wiosennej do ul. Wylotowej), ul. Wybickiego i ul. Kresowej. W przyszłym roku ma powstać ścieżka rowerowa na kanale drzewnym, rozpocząć ma się III etap przebudowy promenady nadmorskiej (od Kamiennego Szańca do ośrodka Arka).

Miasto dopłaci do Zieleni Miejskiej na remont alejek na cmentarzu. W 2021 roku powstanie sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 5, przebudowany zostanie plac zabaw przy ul. Dubois, rozbudowany zostanie żłobek Krasnal, powstanie filia biblioteki i świetlicy z parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (osiedle Ogrody), rozpocznie się remont zabytkowych piwnic ratusza po kawiarni Adabar.

Grafika przygotowana przez skarbniczkę miasta przedstawia strukturę najważniejszych wydatków w 2021 r.:

budzet wydatki - Budżet miasta na 2021 r. Wydatki na poziomie 324,7 mln zł. Nasze zadłużenie: 41,5 mln zł

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend