Dyżur konsultacyjny ws. budżetu obywatelskiego. Masz wątpliwości? Przyjdź i zadaj pytanie

20 marca na Skwerze Miast Partnerskich miejscy urzędnicy będą pełnić dyżur konsultacyjny ws. budżetu obywatelskiego. Każdy, kto ma pytania i wątpliwości, może przyjść i je wyjaśnić.

Dyżur rozpocznie się o godz. 11 i potrwa do godz. 13.

Przypomnijmy, że wnioski do budżetu obywatelskiego można składać do 26 marca. Listę projektów dopuszczonych do głosowania (i tych, które się nie zakwalifikowały) powinniśmy poznać 7 maja. Głosowanie zaplanowano w terminie 7-20 czerwca. Do końca lipca poznamy zwycięskie projekty.

Dwie kategorie: osiedlowa i ogólnomiejska

W puli jest milion złotych. Budżet obywatelski został podzielony – podobnie jak rok temu – na dwie kategorie: ogólnomiejską (400 tys. zł) i osiedlową (600 tys. zł).

Minimalna wartość projektu ogólnomiejskiego wynosi 50 tys. zł, a maksymalna wartość 400 tys. zł. Wymagana liczba podpisów na liście poparcia to 42.

W kategorię osiedlową wpisują się projekty realizujące potrzeby mieszkańców jednego osiedla. Minimalna wartość projektu osiedlowego wynosi 5 000 zł, a maksymalna zgodnie z kwotą przypisaną na każde z osiedli.

Poniżej podział środków na poszczególne osiedla wraz z wymaganą liczbą podpisów na liście poparcia.


Solne Zdroje – 52 320 zł, 3 podpisy
Śródmiejskie – 83 760 zł, 8 podpisów
Zamoście – 107 520 zł, 8 podpisów
Radzikowo – 56 100 zł, 4 podpisy
Lęborskie – 80 460 zł, 7 podpisów
Zachodnie – 62 460 zł, 3 podpisy
Ogrody – 94 740 zł, 5 podpisów
Rzemieślnicze -12 480 zł, 0 podpisów
Podczele – 50 160 zł, 1 podpis

Uprawnionymi do zgłaszania projektów ogólnomiejskich, jak i udzielenia poparcia są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku projektów osiedlowych mogą być one zgłoszone tylko przez mieszkańców danego osiedla i poparte wyłącznie przez mieszkańców tego osiedla. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgodna opiekuna prawnego. Każdy mieszkaniec może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów.

Projekty mogą być składane na piśmie – osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta ul. Ratuszowa 13, wyłącznie z wykorzystaniem obowiązującego formularza wraz z listą poparcia lub w formie elektronicznej – poprzez portal Budżetu Obywatelskiego www.bo.kolobrzeg.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend