Dzień Edukacji Narodowej. 19 nauczycieli nagrodzonych

W poniedziałek 14 października 2019 roku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Źródło: Starostwo powiatowe w Kołobrzegu

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski przyznał nagrody I i II stopnia dla wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek Powiatu Kołobrzeskiego. Nagrody I stopnia otrzymało 9 dyrektorów szkół i placówek, natomiast nagrody II stopnia zostały wręczone 10 nauczycielom.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego I stopnia otrzymali:
Grażyna Bohdziewicz – dyrektor Zespołu Szkół Policealnych,
Halina Schulz – Tkacz – dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
Joanna Szymańska  –  dyrektor SOSW „Okruszek”,
Barbara Wolańska –  dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
Dominika Pfeif – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego,
Józef Skorupiński – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika,
Zbigniew Stankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak,
Lech  Pieczyński –  dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy,
Mieczysław Szpak – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego II stopnia otrzymali:
Mariola Rogulska – nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik szkolenia praktycznego (Zespół Szkół Policealnych),
Katarzyna Olszak – nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych gastronomicznych oraz hotelarskich (Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego),
Jolanta Kapelańczyk – nauczyciel informatyki (Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza),
Anna Antkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych (Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak),
Arkadiusz Kluska – nauczyciel informatyki (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika),
Zofia Bajko – bibliotekarz (Zespół Szkół im. M. Rataja),
Justyna Pilarczyk – pedagog (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
Beata Dąbrowska – nauczyciel plastyki (Ognisko Pracy Pozaszkolnej),
Anna Leśniewska – nauczyciel oligofrenopedagog (SOSW „Okruszek”),
Wojciech Broniecki – nauczyciel wychowania fizycznego (Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy).

Ponadto Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Joanna Szymańska – dyrektor SOSW „Okruszek”, zaś Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza.

szkola kolobrzeg 3 - Dzień Edukacji Narodowej. 19 nauczycieli nagrodzonychszkola kolobrzeg 4 - Dzień Edukacji Narodowej. 19 nauczycieli nagrodzonychszkola kolobrzeg 6 - Dzień Edukacji Narodowej. 19 nauczycieli nagrodzonychszkola kolobrzeg 7 - Dzień Edukacji Narodowej. 19 nauczycieli nagrodzonychszkola kolobrzeg 9 - Dzień Edukacji Narodowej. 19 nauczycieli nagrodzonych

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend