Gratulacje: w dwóch klasach „Ekonoma” uczniowie zaliczyli egzamin w 100 procentach

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu kształcący się w zawodzie technik informatyk oraz technik reklamy w 100 procentach zdali egzamin zawodowy w sesji zimowej. Pozostali uczniowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarz oraz technik organizacji turystyki zdali egzamin na poziomie 87 – 97 proc.

Na zdjęciu klasy IV technik reklamy, która podobnie jak technik informatyk w 100 proc. zdała egzamin zawodowy.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend