Jutro sesja Rady Miasta. Dla osób, które chcą zabrać głos podczas obrad, będzie czekać stanowisko komputerowe w ratuszu

Jutro o godz. 9 rozpocznie się XXIX sesja Rady Miasta. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Obrady będzie można śledzić na żywo na naszym portalu.

Dla mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos podczas sesji w Biurze Rady Miasta w pokoju nr 43 w ratuszu (lewe skrzydło budynku, I piętro), będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnego uczestnictwa w sesji. 

W ratuszu znajdują się środki do dezynfekcji, których należy użyć przed skorzystaniem ze stanowiska, natomiast maseczki ochronne należy zapewnić we własnym zakresie.

Osoby, które chcą zabrać głos podczas jutrzejszych obrad Rady, powinny zgłosić się wcześniej do Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg (Biuro Rady Miasta, tel.: + 48 94 35 51 601).

Program XXIX sesji Rady Miasta

Radni zajmą się projetami uchwał:

-w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r
-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 – 2030,
-w sprawie opłaty prolongacyjnej,
-w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2021 – 2027,
-w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”,
-w sprawie sprzedaży działki numer 204/30 obręb 17 oraz działki numer 204/31 obręb 17 położonych przy ul. Kolumba w Kołobrzegu,
-w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód.

W programie jest też sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej wykorzystanych dotacji podmiotowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej wykorzystanych dotacji podmiotowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Galla Anonima w 2019 roku.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend