Jutro XXXIII sesja Rady Miasta (program)

Jutro o godz. 9 rozpocznie się XXXIII sesja Rady Miasta Kołobrzeg. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Na okkolobrzeg.pl udostępnimy relacje online.

Fot. Archiwum. Na zdjęciu przewodniczący Rady Miasta, Piotr Lewandowski.

Program XXXIII sesji Rady Miasta

Podjęcie uchwał:
-w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 r.,
-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044,
-w sprawie ustalenia statutu Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu,
-w sprawie ustalenia kierunków działań dla zagospodarowania terenów w Podczelu,
-w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat części działek o numerach: 4/227, 4/38 oraz 4/233 obr. 8 o łącznej powierzchni 12,9 ha, położonych w Kołobrzegu – Podczele,
-w sprawie sprzedaży działki numer 113/28 obręb 14 położonej przy ul. Wschodniej w Kołobrzegu,
-w sprawie sprzedaży działki numer 113/29 obręb 14 położonej przy ul. Wschodniej w Kołobrzegu,
-w sprawie sprzedaży działki numer 9/20 obręb 6 położonej przy ul. Morawskiego w Kołobrzegu,
-w sprawie sprzedaży działki nr 11/92 obręb 18, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Mazowieckiej,
-w sprawie sprzedaży garażu, położonego w ciągu garażowym przy ul. Trzebiatowskiej 10a w Kołobrzegu,
-w sprawie zamiany nieruchomości,|-
-w sprawie nadania nazwy ulicy Marchewkowej w Kołobrzegu,
-w sprawie zawierania umów najmu i umów dzierżawy nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, których termin wygaśnięcia przypada w roku 2021 lub 2022.
-Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej wydatków na promocję poniesionych przez Urząd Miasta Kołobrzeg w 2019 roku.
-Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
-Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
-Wolne wnioski i informacje.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend