Kołobrzeżanie wypowiedzieli się ws. pomnika Zbrodni Katyńskiej na Skwerze Pionierów (wynik konsultacji)

Przedmiotem konsultacji było zebranie uwag i poznanie opinii mieszkańców w sprawie usytuowania pomnika – głazu z tablicę upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej na Skwerze Pionierów wśród Dębów Katyńskich. Wynik konsultacji trafi teraz do miejskiej komisji Skarg, Wniosków i Petycji. O losach pomnika zdecydują radni.

Opinie i uwagi można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego, który należało złożyć w wersji papierowej w siedzibie urzędu lub przesłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Mieszkańcy na pytanie „Czy chce Pani/Pan, aby na Skwerze Pionierów wśród Dębów Katyńskich został usytuowany pomnik – głaz z tablicę upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej?” odpowiedzieli 416 raz „tak” (49 proc.) i 434 razy „nie” (51 proc.). 59 opinii nie uwzględniono, ponieważ wpłynęły zbyt późno lub wypowiadały się osoby spoza Kołobrzegu. Łącznie zebrano 850 opinii.

Mieszkańcy skorzystali z możliwości dodatkowej wypowiedzi. Najczęściej powtarzające się opinie brzmiały: „Dęby Katyńskie są odpowiednią lokalizacją, to ważny element historii i patriotyzmu, pamięć pokoleń, charakter informacyjny” (80), „Pomnik może powstać, lecz w innej lokalizacji np. cmentarz komunalny, cmentarz wojenny, dołączenie tabliczki do innego pomnika” (84).

Ankietowani przeciwni pomnikowi stwierdzali, że Skwer Pionierów jest miejscem rozrywki, rekreacji, zabawy, handlu, terenem zielonym i tego typu miejsce pamięci tu nie pasuje.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend