Miasto chce zlecić rewitalizację parku przy Koszalińskiej. Kiedyś istniał tam cmentarz

Urząd Miasta szuka firmy, która zrewitalizuje park im. 3 Dywizji Piechoty między ulicami: Koszalińską, Kaszubską, Mieszka I i Słowiańską.

Inwestycja zakłada stworzenie tzw. ogrodu deszczowego, który pomoże w małej retencji. Jego zadaniem będzie zbieranie wody deszczowej i jej stopniowe oddawanie do ekosystemu. Park zyska nowe rośliny i drzewa. Pojawią się również budki lęgowe dla ptaków elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci.

W miejscu obecnie istniejącego parku, w przeszłości był zlokalizowany cmentarz. Cały zespół, wraz z cmentarzem przy kościele św. Jerzego (istniejącym od XVII wieku) zajmował w 1945 roku 4 hektary. Główne wejście na cmentarz znajdowało się od strony ul. Koszalińskiej, od strony obecnej alei grabowej, natomiast drugie prowadziło od strony Szosy Białogardzkiej.

Po licznych kradzieżach, w 1970 r. cmentarz całkowicie zlikwidowano, a pozostałe nagrobki wykorzystano do budowy dróg i innych inwestycji.

Firmy zainteresowane zleceniem mogą składać oferty do 2 października.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend