Możesz sobie pomóc! Rusza nabór osób, które chcą odpracować zaległy czynsz za mieszkanie komunalne

You are currently viewing Możesz sobie pomóc! Rusza nabór osób, które chcą odpracować zaległy czynsz za mieszkanie komunalne

Urząd Miasta proponuje lokatorom mieszkań komunalnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, możliwość odpracowania zaległych czynszy. Program rusza 1 lipca.

Fot. Zdjęcie ilustracyjne.

O spłatę zadłużenia za lokal w formie tzw. świadczenia rzeczowego może ubiegać się dłużnik, który spełnia następujące warunki:

-zajmuje lub zajmował lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kołobrzeg,

-posiada zadłużenie z tytułu obecnie lub wcześniej zajmowanego lokalu,

Świadczenie rzeczowe może wykonywać dłużnik lub inna wskazana przez dłużnika osoba pełnoletnia.

Dłużnicy zalegają miastu ponad 5 mln zł. Zadłużonych jest 146 mieszkań. Rekordziści winni są miastu ponad 100 tys. zł. Wkrótce mają dostać od miasta szansę na odpracowanie długu. W zamian za proste prace na rzecz miejskich przedszkoli, szkół czy Regionalnego Centrum Kultury, takich jak malowanie ławek czy grabienie liści, ich dług będzie pomniejszany. Godzinę pracy magistrat wycenił na 20 zł.

Aby ubiegać się o spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego należy złożyć następujące dokumenty:

-Wniosek o spłatę zaległości z tytułu korzystania z lokalu komunalnego w formie świadczenia rzeczowego (druk GKL06 – D01).

-Oświadczenie – osoby wskazanej przez dłużnika do odpracowania zadłużenia (druk GKL06 – D02).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 pokój 118, pod numerem telefonu 94 35 515 08 lub w Kołobrzeskim TBS, ul. Artyleryjska 3, pod numerem telefonu 94 354 74 71 wew. 202 oraz na stronie internetowej www.odpracujdlug.pl.

Dodaj komentarz