NA ŻYWO: Trwa posiedzenie miejskiej komisji. Wśród tematów petycja Koalicji Polska Wolna od 5 G (zakończona, wideo)

You are currently viewing NA ŻYWO: Trwa posiedzenie miejskiej komisji. Wśród tematów petycja Koalicji Polska Wolna od 5 G (zakończona, wideo)

Na komisję Skarg, Wniosków i Petycji trafiło pismo Koalicji Polska Wolna od 5 G. Dotyczy ono podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 

Fot. Archiwum. Na zdjęciu kadr z protestu grupy mieszkańców Kołobrzegu przeciwko 5G, który odbył się 26 kwietnia.

Członkowie koalicji wraz z grupą mieszkańców Kołobrzegu, którzy protestowali w kwietniu przeciwko „samowoli firm telekomunikacyjnych”, które dzięki tzw. ustawie covidowskiej mogą stawiać swoje maszty ze stacjami nadawczymi praktycznie gdzie chcą, bez żadnych konsultacji, apelują do miasta o działania, które miałyby chronić zdrowie mieszkańców Kołobrzegu.

Chcą, aby radni „wyrazili negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia od 1 stycznia 2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców  na pola elektromagnetyczne  z zakresu mikrofalowego jak również wobec wprowadzenia standardu 5G”.

W petycji, która trafiła do radnych i prezydent Kołobrzegu, jej autorzy proponują m.in. zdemontowanie Wi Fi w szkołach i wykonanie nowych kablowych i światłowodowych sieci internetowych oraz nakaz, aby uczniowie przełączali telefony komórkowe na tryb samolotowy (bez połączenia komórkowego). 

Radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgodzili się na kampanię informacyjną dot. ewentualnych negatywnych skutków używania telefonów komórkowych, która miałaby zostać sfinansowana z budżetu miasta.

Więcej w materiale wideo. Publikujemy też stanowisko prezydent Kołobrzegu w tej sprawie.

Stanowisko prezydent Kołobrzegu:

Dodaj komentarz