„Nieoczekiwany” efekt specustawy covidowej. Miasto traci wpływ na to gdzie staną maszty telefonii komórkowej. Co z masztem przy ul. Ogrodowej?

You are currently viewing „Nieoczekiwany” efekt specustawy covidowej. Miasto traci wpływ na to gdzie staną maszty telefonii komórkowej. Co z masztem przy ul. Ogrodowej?

Specustawa covidowa (z późniejszymi nowelizacjami) wprowadzona z powodu epidemii koronawirusa m.in. zwalnia operatorów sieci komórkowych z obowiązku stosowania się do zapisów planu zagospodarowania przestrzennego przy stawianiu masztów (tzw. stacji bazowych lub przekaźnikowych).

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay.com

– Nowela ustawy poluzowała bardzo mocno przepisy dając duże pole do rozbudowy operatorom sieci teleinformatycznych. Analizujemy sytuację, ale pierwsze wnioski są takie, że niestety plany zagospodarowania przestrzennego nie są w stanie blokować usytuowania masztów w niedalekiej odległości od domostw. Jest to potężna broń przekazana w ręce operatorów – mówiła podczas wideo-spotkania z dziennikarzami, Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu – I jednocześnie jest to potężne ograniczenie kompetencji samorządu terytorialnego, ale też ograniczenie wpływu społeczności lokalnych na to co się dzieje często tuż za płotem, bo mówimy o lokalizowaniu takich obiektów w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od okien budynku.

Prezydent Kołobrzegu przywołała przykład budowy masztu na niewielkiej działce należącej do PKP przy ul. Ogrodowej. Planowany tam przez PLAY maszt o wysokości ponad 40 metrów ma stanąć dosłownie pod oknami okolicznych domów. Przypomnijmy, że w odpowiedzi na sprzeciw mieszkańców tych nieruchomości, Rada Miasta solidarnie podjęła uchwałę o wszczęciu procedury planistycznej dla tego terenu, co miało przynajmniej opóźnić postawienie masztu. Jedna z ostatnich nowelizacji ustawy covidowej, zaprzepaściła te wysiłki.

-Na reakcję inwestora na nowelizację ustawy długo nie musieliśmy czekać – przyznaje Anna Mieczkowska -Już wpłynęło do nas pismo z 7 kwietnia od inwestora o „priorytetowe potraktowanie jego wniosku i bez zbędnej zwłoki wydanie decyzji.”

Prezydent Kołobrzegu pyta operatorów o nadajniki 5G

Prezydent Kołobrzegu wysłała zapytanie do operatorów telefonii komórkowej, czy posiadają na terenie naszego miasta nadajniki 5G. Informacje te mają zostać ujęte w stanowisku prezydent Kołobrzegu w związku z petycją, która wpłynęła do urzędu miasta od Koalicji Polski Wolnej od 5G. Anna Mieczkowska ma je przedstawić podczas najbliższej sesji Rady Miasta. 

 – To pismo wyszło od nas 14 kwietnia. Zostało wysłane do 5 operatorów, odpowiedź otrzymałam od 3, że nie posiadają takich nadajników. – informuje Anna Mieczkowska – Od 2 nie otrzymałam. Chcemy pójść o krok dalej i wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z zapytaniem, czy taka infrastruktura już jest lub, czy jest przewidywana do realizacji w Kołobrzegu.

-Chciałam zaapelować do rządzących, aby nie dawali aż tak daleko idących kompetencji operatorom sieci teleinformatycznych. Uważam, że w takich miastach jak Kołobrzeg powinniśmy mieć wpływ na to, na jakim terenie będą powstawały takie obiekty. Zwróciłam się do naszych parlamentarzystów o pomoc. Dla swoich starań znalazłam poparcie w zarządzie Związku Miast – dodała prezydent Kołobrzegu. 

O proteście mieszkańców przeciwko postawieniu masztu telefonii komórkowej przy ul. Ogrodowej pisaliśmy m.in. TUTAJ.

Do tematu będziemy z pewnością wracać. 

Tzw. specustawa covidowa, o której piszemy to ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Zaniepokojona

    A co z masztem na Jedności Narodowej, o którym byla ostatnio mowa na e-kg.kolobrzeg?

  2. FederacjaZielonych.pl

    ). „WHO oceniła ryzyko korzystania z telefonów komórkowych na tym samym poziomie, co rakotwórczość chloroformu, spalin czy ołowiu- nowotwór mózgu o nazwie glejak http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/378576,Swiatowa-Organizacja-Zdrowia-Telefony-komorkowe-jednak-wywoluja-raka
    Przełomowa decyzja włoskiego wymiaru sprawiedliwości? Sąd Najwyższy we Włoszech nakazał wypłacenie odszkodowania za guza mózgu, którego źródłem było nadmierne używanie telefonu. Twarz chorego jest częściowo sparaliżowana i nie może funkcjonować bez silnych środków przeciwbólowych

Dodaj komentarz