O przyznaniu miejsc w Radzie Seniorów musiało zdecydować losowanie. Pierwsze posiedzenie 3 września

You are currently viewing O przyznaniu miejsc w Radzie Seniorów musiało zdecydować losowanie. Pierwsze posiedzenie 3 września

Dziś poznaliśmy nazwiska osób, które zasiądą w Radzie Seniorów. Potrzebne było losowanie, bo chętnych było więcej niż miejsc. Wcześniej swoich kandydatów zgłosiły organizacje pozarządowe. 

Na zdjęciu prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska i dziennikarz Radia Kołobrzeg, Piotr Rybczyński, który podczas dzisiejszego spotkania w gabinecie prezydent wylosował dziewięć nazwisk osób, które uzupełnią skład Rady Seniorów.

Propozycja zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów skierowana była do organizacji pozarządowych i do osób prywatnych.

– Zgłoszenia z organizacji pozarządowych zmieściły się w swoim limicie, ale zgłoszenia indywidualne przerosły nasze oczekiwania. – mówi prezydent Anna Mieczkowska, która podkreśla, że cieszy ją duże zainteresowanie seniorów pracą na rzecz miasta.  

Zgłoszenia były przyjmowane do 31 lipca. Swoich przedstawicieli mogło zgłosić do 15 podmiotów. Zgłosiło 12. Są to: Polski Związek Emerytów, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Związek Niewidomych i Słabowidzących, Związek Sybiraków, Związek Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenie Amazonek, Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie “Pieśń Żołnierska”, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Emerytów i Rencistów,, Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów, Klub Pioniera.

Kandydatur indywidualnych było aż 17. Miejsc jednak tylko dziewięć. Dlatego prezydent Kołobrzegu zdecydowała, że nazwiska osób, które zasiądą w Radzie, zostaną wylosowane. Jak mówiła Anna Mieczkowska, w tej sytuacji to najbardziej sprawiedliwa forma wybrania „radnych”.

Oprócz przedstawicieli wymienionych wcześniej organizacji w RS zasiądą (lista osób wylosowanych): 

Andrzej Ładosz
Grażyna Jankowska
Julia Piotrowska
Urszula Mroczkowska
Teresa Brzozowska
Renata Dziemidowicz – Stasiuk
Maria Ostapińska
Krystyna Strzyżewska
Anna Barbara Mystek

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów już 3 września.

Dodaj komentarz