Oto Macher, wraz z trzema innymi owczarkami służy w kołobrzeskiej policji. Zmiany prawa mają im zapewnić państwową emeryturę

Są sytuacje, w których ich węch ratuje ludzkie życie, tropią, chodzą w patrolach. Potrafią wywęszyć narkotyki, ale nie tylko – potrafią też ostrzec nawet pół godziny wcześniej przed atakiem padaczki – psy na służbie być może doczekają się w końcu państwowej emerytury.

Przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i administracji projekt ustawy przewiduje dla zwierząt należących do służb podległych resortowi dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

W kołobrzeskiej policji służbę pełnią cztery psy, m.in. Macher (zdjęcie u góry) i Kastor (na zdjęciu pod tekstem z przewodnikiem). Pozostałe to 7-letni Jedynak i jego rówieśnik Icz. Jeżeli rządowa ustawa przejdzie, będą miały zapewnioną emeryturę.

Dożywotnia opieka

Wiceminister Błażej Poboży przedstawił podczas konferencji najważniejsze założenia proponowanych zmian.

– Pierwsza kwestia to właściwy i dokładny sposób opisania sytuacji zwierząt wycofywanych ze służby. Tu pierwszeństwo będzie pozostawało przy aktualnych opiekunach zwierząt. Najważniejsza zmiana, jaka idzie za tym punktem, to fakt, że także na emeryturze wszystkie zwierzęta, zarówno psy, jak i konie, będą pozostawały na stanie jednostki organizacyjnej każdej z formacji – podkreślił wiceminister Błażej Poboży.

Drugą kwestią, regulowaną przez projektowane przepisy, jest ustawowe określenie obowiązków opiekunów zwierząt. – To tak oczywiste sprawy jak zapewnienie wyżywienia, dostęp do wody, zapewnienie swobodnej aktywności. To także szczegółowe kwestie i obowiązki, jak szkolenie dla opiekunów zwierząt czy wskazanie, które z osób są wykluczone z możliwości przejęcia opieki nad zwierzętami – powiedział wiceminister Błażej Poboży.

Jako pozostałe, choć zasadnicze założenia ustawy, wiceminister wymienił: pokrywanie kosztów wyżywienia zwierząt (przepisy określą, że opiekunom przysługiwać będzie albo wyżywienie, albo ekwiwalent finansowy w formie ryczałtu na wyżywienie zwierzęcia) oraz kwestię zwrotu kosztów ponoszonych przez opiekunów z tytułu badań profilaktycznych i opieki weterynaryjnej. Nowe przepisy odnoszą się również do zagadnienia kontroli sposobu i prawidłowości opieki nad zwierzętami.

219 19668 1024x680 - Oto Macher, wraz z trzema innymi owczarkami służy w kołobrzeskiej policji. Zmiany prawa mają im zapewnić państwową emeryturę

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend