Owocne spotkanie przy Grzybowskiej: mieszkańcy pytali, wicestarosta i projektant odpowiadali (WIDEO)

– Ile i które drzewa zostaną wycięte przy budowie ścieżki rowerowej? Czy nie można by jej było poprowadzić drugą stroną ulicy? Czy nie można zasypać przydrożnego rowu i zyskać w ten sposób dodatkowy teren? – pytali dziś podczas spotkania z przedstawicielami starostwa powiatowego mieszkańcy Radzikowa.

Na konsultacje społeczne, które zwołała Renata Brączyk, radna Rady Miasta, mieszkanka Radzikowa, wcześniej również radna osiedlowa, przyszło kilkudziesięciu mieszkańców. Dotyczyły one budowy ścieżki rowerowej na odcinku ul. Grzybowskiej – od Partyzantów w stronę Grzybowa – która wiąże się z koniecznością wycinki niektórych drzew.

Okazuje się, że na 190 drzew, które potencjalnie mogą kolidować z inwestycją, wyciętych zostanie ok. 30. Ta informacja wydaje się, że uspokoiła większość osób obecnych na spotkaniu.

Konsultacje były okazją do zadawania urzędnikom pytań i mieszkańcy chętnie z niej skorzystali. Pytali też o sprawy nie związane wprost z budową ścieżki rowerowej i wycinką drzew.
.- Czy przy tej okazji nie można by postawić kurtyn (dźwiękochłonnych – dop. red.) – dopytywała jedna z kobiet, która brała udział w spotkaniu – Ruch samochodów i hałas, jest tu tak duży, że my nie może korzystać z ogródków czy nawet z tarasów. Teraz są one nawet jeszcze bardziej potrzebne, bo wiele osób tu jest już na emeryturach i spędza więcej czasu w domu. To, że nie możemy wyjść przed dom, jest bardzo uciążliwe.

W spotkaniu wzięli udział m.in. radni Rady Miasta Renata Brączyk i Krzysztof Plewko oraz wicestarosta Jacek Kuś,
Zapis wideo spotkania pod tekstem.

kons 1024x768 - Owocne spotkanie przy Grzybowskiej: mieszkańcy pytali, wicestarosta i projektant odpowiadali (WIDEO)
kon3 2 1024x768 - Owocne spotkanie przy Grzybowskiej: mieszkańcy pytali, wicestarosta i projektant odpowiadali (WIDEO)
kon4 1024x768 - Owocne spotkanie przy Grzybowskiej: mieszkańcy pytali, wicestarosta i projektant odpowiadali (WIDEO)

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend