Podwyżka cen za ciepło (komunikat MEC-u)

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu informuje, że od dnia 1 grudnia 2022 wchodzi w życie nowa XVIII taryfa na ciepło. Jest ona zbudowana w oparciu o aktualnie ponoszone koszty prowadzenia działalności. Poprzednia taryfa zawierała np. cenę miału węglowego na poziomie 313,- zł/t. Zmiana taryfy ma jedynie zrównoważyć koszty a nie ma na celu generowania dodatkowych zysków.

W związku z obowiązującą ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września, która chroni odbiorców ciepła do lokali mieszkalnych oraz wymienionych w ustawie podmiotów publicznych wzrost cen ciepła nie dotknie wszystkich w jednakowy sposób. Wzrosty dla poszczególnych odbiorców zależne będą od grupy taryfowej i sposobu rozliczania odbiorcy z zarządcą nieruchomości.

Szczegóły nowej taryfy można znaleźć na stronie internetowej pod linkiem: http://www.mec.kolobrzeg.pl/.

Informacji udziela również Dział Obsługi Klienta tel. 94 35 752 24.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend