Posiedzenie nowej kadencji Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowy Obywatel Kołobrzegu oraz Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu (skład)

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowy Obywatel Kołobrzegu oraz Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu.

Podczas tego spotkania członkom zostały wręczone akty nominacyjne. Kapituła w składzie Ryszard Czepulonis, Artur Dąbkowski, Ilona Grędas-Wójtowicz, Marian Jagiełka, Robert Małkiewicz, Kazimierz Ratajczyk oraz Danuta Wilk, została powołana na czteroletnią kadencję, do 2024 roku.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend