Pracowity rok Straży Miejskiej. W sumie ponad 6 tys. interwencji. Jakich najczęściej?

W 2022 r. do Straży Miejskiej w Kołobrzegu wpłynęło 5 870 zgłoszeń z wnioskiem o interwencję. Strażnicy w związku z wykrytymi wykroczeniami interweniowali w sumie aż 6173 razy. Mamy podsumowanie działań kołobrzeskiej Straży Miejskiej za 2022 r.

Fot. Archiwum

2022 rok należał z pewnością do pracowitych dla Straży Miejskiej. Dość powiedzieć, ze strażnicy interweniowali w sumie 6173 razy. I to w przeróżnych sprawach – m.in. usuwali wraki samochodów, zabezpieczali imprezy masowe i miejsca znalezienia niewybuchów, kontrolowali czy w piecach nie są palone śmieci, unieruchamiali źle zaparkowane auta, pomagali bezdomnym i zagubionym cudzoziemcom.

Jak to się przedstawia w liczbach? Podajemy tylko te najważniejsze dane. I tak: w trakcie interwencji zostało pouczonych 2460 osób, wystawiono 4986 mandatów karnych, a 66 wniosków o ukaranie zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.

Podczas prowadzonych postępowań: 1128 razy unieruchamiano pojazdy przez założenie blokady na koło, 43 razy zabezpieczano miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia. Usunięto 46 wraków pojazdów.

305 razy interweniowano w sprawie rannych lub martwych zwierząt, 156 razy brano udział w zabezpieczaniu imprez masowych, uroczystości religijnych, państwowych czy zgromadzeń.

Podjęto 229 różnych działań związanych z osobami bezdomnymi, 22 razy strażnicy wzywali Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej, 8 razy zabezpieczali niewybuchy do czasu przyjazdu saperów.

Strażnicy 364 razy asystowali pracownikom administracji państwowej podczas wykonywanych przez nich czynności służbowych. 110 obywatelom Ukrainy udzielono pomocy w dotarciu do miejsc zakwaterowania.

45 razy strażnicy prowadzili kontrolę weryfikacyjną zakwaterowania obywateli Ukrainy, przeprowadzili 66 kontroli pod kątem spalania odpadów w piecach domowych.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend