Rekordowa liczba pracowników zza wschodniej granicy

Według danych, które przedstawił Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 roku trzykrotnie wzrosła liczba pracowników zza naszej wschodniej granicy. My sprawdzamy ile z tych osób pracuje w powiecie kołobrzeskim.

Rok 2016 był dla woj. zachodniopomorskiego rekordowy – pracodawcy wydali ponad 55 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom (26 tys. w samym Szczecinie). To aż trzykrotny wzrost w porównaniu do 2015 roku, kiedy takich oświadczeń było 18 tysięcy. Pracodawcy najczęściej zatrudniali pracowników z Ukrainy (96 procent).

W Kołobrzegu i powiecie kołobrzeskim być może te liczby nie są takie wysokie, ale za to  gwałtownie rosną. W całym 2016 roku takich oświadczeń zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było 2037. W tym roku jest już ich 1300 i każdego dnia ich przybywa. Zainteresowanie zatrudnieniem pracowników zza wschodniej granicy jest tak duże, że kołobrzeski PUP zamieścił na swojej stronie internetowej informację, że ”w związku z dużym napływem oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi należy je złożyć co najmniej na 5 dni przed planowaną datą zatrudnienia.”

W Kołobrzegu i powiecie kołobrzeskim najczęściej cudzoziemcy zatrudniani są w przetwórstwie rybnym, na drugim miejscu jest branża gastronomiczna (m.in. pomoc kuchenna, kelner). Coraz częściej znajdują oni pracę również w branży budowlanej.  

Boom na pracowników ze wschodu widać też m.in. na szczecińskim dworcu PKS.  Codziennie przyjeżdża do Szczecina sześć, a w niektóre dni nawet osiem autokarów z Ukrainy. Linie łączą stolicę woj. Zachodniopomorskiego m.in. z Kijowem, Czerniowcem, Połtawą, Iwano-Frankowskiem.

Oświadczenia pracodawcy o którym piszemy to uproszczona forma zezwolenia na pracę dla obcokrajowca. Pozwala ono na pracę do sześciu miesięcy. Oświadczenia składane są w Powiatowych Urzędach Pracy.

Pracodawcy muszą zgłaszać zamiar powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend