Ścieżka historyczno-edukacyjna na Wyspie Solnej otwarta

W Marinie Solnej powstała ścieżka edukacyjna nazwana „Ekspozycją historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu”. Stworzono miejsce upamiętniające lokalną historię, tradycje oraz dorobek kulturalny, związaną również z kulturą rybacką.

Dwie tablice informują o przebiegu ścieżki historyczno-edukacyjnej na Wyspie Solnej, cztery tablice dotyczą średniowiecznych tradycji warzelniczych w Kołobrzegu i kolejne dwie tablice o tematyce poświęconej Reducie Morast. Ponadto zlokalizowano instalacje przestrzenne – trzy plenerowe gabloty z informacją na temat stanowiska archeologicznego na Wyspie Solnej gdzie podczas prac archeologicznych w roku 2014 wśród odkrytych artefaktów odnaleziono materiał ceramiczny (ponad 11 000 fragmentów), kości zwierzęce (odpadki pokonsumpcyjne – ponad 13 000 fragmentów) oraz 74 przedmioty wydzielone, z których najliczniejszą grupę stanowiły ciężarki do sieci.
Cała ekspozycja ma charakter całoroczny i znajduje się na terenie otwartym w miejscu ogólnodostępnym, tak, że może zobaczyć ją każdy. Celem ścieżki edukacyjnej jest propagowanie dorobku kulturalnego i kultury rybackiej.
W upowszechnianiu wiedzy i dorobku kulturalnym pomogą specjalne tablice informacyjne z opisami historii obszaru wokół Wyspy Solnej, które zostały ustawiony przy witrynach.
Ścieżka kosztowała 289 700,00 zł. Jej wykonanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” kwotą 159 795,00 zł.

marina kolobrzeg - Ścieżka historyczno-edukacyjna na Wyspie Solnej otwartamarina kolobrzeg 3 - Ścieżka historyczno-edukacyjna na Wyspie Solnej otwartamarina kolobrzeg 2 - Ścieżka historyczno-edukacyjna na Wyspie Solnej otwarta

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend